In English
Nyheter Om Oss Ryssland Skandinavien Saltvatten Andra Resmål
Presentation - Resevillkor - Webb policy
Villkor för resor anordnade av Fishingnorth Kolaresor AB


Deltagande sker helt på egen risk och i vissa fall kan resorna ställa krav på såväl den fysiska som den psykiska konditionen. Det ligger på resenärens ansvar att skaffa en reseförsäkring för person och egendom. Ett tips är att titta över Din egen hemförsäkring.

Det åligger resenären att beakta gällande tull- och valutaföreskrifter för landet. Under pågående resa åligger det deltagaren att i god tid vara på överenskommen plats för transport och följa alla anvisningar från ansvarig person. Merkostnad som kan uppkomma på grund av att deltagare missat uppgjord transport, kan ej belastas FishingNorth.

Den ansvarige guiden på plats vid våra resor har ansvaret för gruppen. Det åligger resenären att lyssna på och följa de anvisningar som guiden ger för att trygga din säkerhet.

Programmet är tryckt med reservation för eventuella pris- och valutakursändringar, liksom programförändringar med anledning av ändrade bestämmelser i landet. Researrangören äger rätt att inställa resan, då för få anmälningar inkommit, eller att andra omständigheter omöjliggör resans utförande.

Avbeställningsskydd:

Utan avbeställningsskydd

A. Avbeställning minst 60 dagar före avresedatum debiteras 40% av anmälningsavgiften.
B. Avbeställning 59-30 dagar före avresa debiteras med 60% av anmälningsavgiften.
C. Avbeställning 29-0 dagar före avresa debiteras resans hela pris.


Om ersättare kan ordnas, antigen genom egen insats eller genom FishingNorth/Kolaresor återbetalas inbetalt belopp.

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgiften 25% av hela resans pris och skall betalas inom 15 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning skall vara inbetald senast 30 dagar före avresedatum. Vid bokning senare än två månader före avresa skall hela resans pris inbetalas direkt. Om betalning ej sker enligt ovanstående anses resan avbokad av resenären. För resor till Finnmark/Norge skall slutbetalning var inne senast 30 dagar före avresa.

Vi kan även gör upp en avbetalningsplan med andra villkor om du hör av dig. Vi har ställt resegaranti enligt resegarantilagen till kammarkollegiet vilket garanterar era inbetalda pengar vid tex. inställning av resan.

Anmälan sker på denna blankett. Anmälan kolaresor.

© 2005 Fishingnorth | E-post: info@fishingnorth.com